BORA UYMAZ


 

     İzmir 1976 doğumlu. 1994 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nı  kazanıp, 1999 yılında mezun oldu. 

     Öğrenciliği sırasında TRT İzmir Radyosu’nda istisna akitli sanatçı olarak görev yaptı. Cinuçen TANRIKORUR, Akın ÖZKAN, Vefik ATAÇ, Bekir Reha SAĞBAŞ gibi çok değerli hocalardan özel olarak faydalanma imkanı bularak, ses sanatçısı, tanbûrî ve bestekâr olarak yetişti. Mezunyetinin hemen akabinde, Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Devlet 
Konservatuarı’nda bir dönem hocalık yaptı.
    2000  yılında Kültür ve Turizm  Bakanlığı Bursa Devlet  Klâsik Türk  Müziği  Korosu’na  yetişmiş sanatçı olarak  atandı.  2004 yılında  UNESCO’ nun  hazırladığı “Dünya  Kültür  Miraslarımız” belgeselinin Mevlevî Müziği ile ilgili bölümüne katkıda bulundu. 2005 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Türk Tasavvuf Müziği alanındaki yüksek lisans programını bitirdi. Şimdi aynı kurum ve alanda doktora eğitimine devam etmektedir. Yine 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği “Az Kullanılan Makam ve Usullerde Beste Yarışması”nda ikincilik ve beşincilik, Konya Belediyesi’nin düzenlediği “Mevlânâ Beste Yarışması”nda,  2007 yılında “Türk Mûsıkîsi Formları” beste yarışmasında ve “Konak Belediyesi Avni Anıl  Beste Yarışması”nda  mansiyon ödüllerine layık görüldü. 
    Hem  Kültür Bakanlığı’ nın  görevlendirmesiyle, hem de  özel organizasyonlarla yurt içinde ve yurtdışında 25 ülkede yüzlerce konser, seminer ve dersler verdi. “Kudsi Erguner Ensemble” ile Polonya, İtalya, Fransa, Almanya, Brezilya, Lübnan ve Sicilya’da konserler verdi, albümler çıkardı.
    “Süznak-Aşiran” makamını terkib etti ve bu makamda takım besteledi. Şair Ahmet Ilgaz’ın “Rüya içinde Rüya” isimli uzun şiirini besteleyerek, bu eserin de içinde yer aldığı, Ahmet Ilgaz şiirlerinden ve notalardan oluşan aynı isimde  kitapta CD çalışması yayınlandı.  
    Çeşitli formlarda 500 civarında eser besteledi.
    " Yunusca " , " Mimsadra " , " Bir ", " Bizim Yunus ", " Baba Hamparsum " ismiyle albümler yaptı. Arpist Şirin Pancaroğlu'nun  " Çengnağme " isimli albümünün prodüktörlüğünü yaptı. Yine Şirin Pancaroğlu ile yeni tangolar besteleyip " Cafe Tango " isimli albüme imza attı. Halen " Şimdi " ve " Elişi " gibi projelerde beraber çalışmaktadır. 
      Bir seneyi aşkın süredir TRT Nağme’de “ Aşk u Muhabbet” isimli programı yapıp, yönetmektedir.
   2005 yılı sonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na kadro nakliyle atandı.
   Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dînî Mûsıkî alanında öğretim görevlisi Türkan UYMAZ ile evli olup, Bahar ve Gül isminde ikiz kız çocuğu babasıdır.

0232 425 66 91
Bizden haberdar olmak için e-mail adresinizi kaydedin !

Gönder